Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và quy chế làm việc của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức...
Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên Tòa dân sự rút kinh nghiệm
Chiều ngày 15/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công khai vụ án dân sự...
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp...
Hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”năm 2017
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm ký kết quy chế phối hợp trong công tác thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự
Ngày 25/11/2015, Quốc hội khoá 13 ban hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016) quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ, việc...
Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh  dẫn đầu phong trào thi đua Khối nội chính trong 6 tháng đầu năm 2017
Sáng ngày 21/07/2017, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, lãnh đạo 08/08 đơn vị thuộc Khối nội chính huyện Khánh Vĩnh đã tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi...