Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Trao đổi nghiệp vụ kiểm sát

CĂN CỨ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THAY THẾ TẠM GIAM THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

20/11/2020

Biện pháp ngăn chặn được áp để kịp thời ngăn chặn tội phạm, hoặc có căn cứ cho rằng người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, hoặc để đảm bảo thi... Đọc tiếp

KIỂM SÁT TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

06/08/2020

Có thể khẳng định rằng khi ly hôn việc tranh chấp tài sản chung và tài sản riêng là một dạng tranh chấp phức tạp, gây không ít khó khăn cho những người tham gia tố tụng cũng như các cơ quan tiến hành... Đọc tiếp

TRAO ĐỔI VỀ VIỆC CÓ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI “TRỘM CẮP TÀI SẢN”

18/05/2020

Trao đổi về việc có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi “trộm cắp tài sản” mà trị giá tài sản chiếm đoạt dưới mức tối thiểu và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN KHÁNH SƠN KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN KHÁNH SƠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

18/05/2020

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết ngồn tin về tội phạm và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố,... Đọc tiếp

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỐNG THẤT THU THUẾ CHO ĐỊA PHƯƠNG

16/03/2020

Từ công tác kiểm sát đối với việc giải quyết các vụ, việc dân sự- hôn nhân và gia đình của Tòa án hai cấp tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát hiện có trường hợp cá nhân nhận ủy... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỘI PHẠM TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ

07/02/2020

Qua công tác tổng hợp, thống kê bộ phận thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập