Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Trao đổi nghiệp vụ kiểm sát

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: THỜI HẠN VÀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

25/12/2017

Thời hạn và cách tính thời hạn được qui định tại Điều 96 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 và được giữ nguyên nội dung điều luật, qui định tại Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Ban... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập