Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện KSND huyện Khánh Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

    Ngày 24/01/2018 Viện KSND huyện Khánh Sơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Phương – Viện trưởng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2017 của đơn vị. Năm 2017, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong đơn vị đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, được Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận. Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch thực hiện công tác kiểm sát năm 2018 theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, Kế hoạch số: 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.

     Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sôi nổi từ các đại biểu dự, các ý kiến thảo luận, đóng góp đều tập trung vào các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác năm 2018 gắn với việc tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kiểm sát viên khi các Đạo luật về tư pháp mới có hiệu lực, đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện để đạt hiệu quả cao trong công tác./.

VKSND huyện Khánh Sơn

Liên kết website

Thông kê truy cập