Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã
CỤM THI ĐUA SỐ 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

21/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-VKS-TĐ ngày 11/02/2022 về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 8 năm 2022 và Kế hoạch số 1045/KH-VKS ngày 18/5/2022, ngày 17/6/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý... Đọc tiếp

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CỦA NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

13/06/2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 05/5/2022, Đoàn Thanh tra do đồng chí Trần Đức Tùng - Chánh Thanh tra - Khiếu tố làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THAM DỰ KHOÁ TẬP HUẤN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, TRẺ EM GÁI

07/06/2022

Ngày 19/5/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TRỰC TIẾP KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN KHÁNH VĨNH NĂM 2022

26/06/2022

Thực hiện Quyết định số30/QĐ-VKS-P8, Kế hoạch số 31/KH-VKS-P8ngày 23/5/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn trực tiếp kiểm sát VKSND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Trần Đình Hồng – Phó Viện... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM “TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

26/06/2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Ngày 20/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập