Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC CUỘC THI “NÂNG CAO KỸ NĂNG XÂY DỰNG BẢN LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ” NĂM 2022

16/11/2022

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-VKS ngày 7/1/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát năm 2022, kế hoạch số 562/KH-VKS ngày 29/6/2022. Trong 02 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2022,... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH VỤ ÁN “TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ”

08/11/2022

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Vạn Ninh.... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TIẾN HÀNH SƠ KẾT 06 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

21/11/2022

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1554/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết các vụ án hành chính.... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN KHÁNH VĨNH BAN HÀNH KIẾN NGHỊ TỔNG HỢP VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH

18/11/2022

Qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/9/2022, Viện kiểm sát nhân... Đọc tiếp

Đang cập nhật......

Liên kết website

Thông kê truy cập