Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2024

Sáng ngày 12/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo viện cùng toàn thể công chức và người lao động đơn vị; đồng chí Nguyễn Xuân Nam – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Chủ trì Hội nghị.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2024
Hình ảnh tại Hội nghị

Năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 24/KH-VKS-VP ngày 05/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện Diên Khánh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 với phương châm hành động:
“Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023; giữ vững truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò nêu gương, gương mẫu trong công việc, nhất là đối với người đứng đầu. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; xác định “Nâng cao số lượng và chất lượng kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, trên 70% kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận. Giảm tối đa tỉ lệ án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát” và “Tiếp tục tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số”  là khâu công tác đột phá năm 2024.

Hội nghị được thực hiện theo mô hình “Phòng họp không giấy”, tài liệu hội nghị được đơn vị xây dựng mã QR Code để công chức và người lao động sử dụng thiết bị thông minh truy cập, nghiên cứu; đây là một trong những chỉ tiêu công tác đột phá tại Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2024 của Ngành kiểm sát Khánh Hòa và của đơn vị đã đề ra. Công chức và người lao động trong đơn vị tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Qua đó, đơn vị đã đề ra 12 nhiệm vụ, công tác; 23 chỉ tiêu cơ bản và 2 chỉ tiêu đột phá trong năm 2024 để góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Nam ghi nhận kết quả, thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm 2023 và yêu cầu toàn thể công chức, người lao động trong năm 2024 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nhất là 02 khâu công tác đột phá. Đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập