Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Kết quả chuyến công tác của Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại cộng hòa Pháp và cộng hòa Italia

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012 của Dự án “Chương trình Đối tác Tư pháp” giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Liên minh châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm 09 thành viên do đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Hoàng Nghĩa Mai dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Italia từ ngày 21/5 đến ngày 01/6/2012. Ông Gilles Blanchi, Cố vấn Trưởng Dự án đã tháp tùng Đoàn trong chuyến công tác.
Trong chương trình tại Pháp, Đoàn đã thăm và làm việc với Hội đồng Tư pháp tối cao, Bộ Tư pháp, Học viện Thẩm phán quốc gia, Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao, Viện Công tố bên cạnh Tòa án khu vực Paris, Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm và Tòa sơ thẩm vùng Amiens, Cơ quan cảnh sát giám định tư pháp, Đơn vị điều tra các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vùng Picardie. Tại Italia, Đoàn đã thăm và làm việc với Hội đồng Tư pháp tối cao, Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao, Cơ quan chuyên trách chống tội phạm Mafia tại Rome, Viện Nghiên cứu các hệ thống tư pháp thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia tại Bologna. Đoàn đã tiếp xúc và làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao của cơ quan tư pháp hai nước Pháp và Italia như Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Pháp, một số thành viên Hội đồng tư pháp tối cao của Pháp và Italia. Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hoàng Nghĩa Mai cũng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới được bổ nhiệm của Pháp.
Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu và thảo luận sâu về các chủ đề: Đào tạo cán bộ tư pháp; cơ chế quản lý, bổ nhiệm, kỷ luật Thẩm phán và Công tố viên; cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Công tố trong hệ thống tư pháp; mối quan hệ giữa Công tố viên với Thẩm phán và Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự; việc chỉ đạo điều tra của Công tố viên; cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn cũng đã thảo luận với đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp hai nước Pháp và Italia về các biện pháp nhằm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Viện kiểm sát Việt Nam và các cơ quan tư pháp hai nước.
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hoàng Nghĩa Mai dẫn đầu tại Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Italia đã thành công tốt đẹp. Tại những nơi đến thăm và làm việc, Đoàn đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của lãnh đạo, cán bộ Viện Công tố và các cơ quan hữu quan của hai nước; sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại hai nước. Kết quả chuyến công tác đã thu nhận được nhiều thông tin bổ ích để tham khảo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, đặc biệt là việc nghiên cứu xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Đồng thời, kết quả chuyến công tác cũng đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát Việt Nam với Viện Công tố và cơ quan tư pháp hai nước Pháp và Italia.
Lê Tiến


VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập