Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ

Ngày 04/6/2012, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong dự Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị Cục Điều tra, Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Lãnh đạo hai đơn vị, cùng Lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Điều tra, Viện Khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ.
Ngày 29/5/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 47, 48, 50/QĐ-VKSTC-V9, bổ nhiệm đồng chí Vũ Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quỳnh Chi, Trưởng phòng, Viện Khoa học kiểm sát giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng, Viện khoa học kiểm sát giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012.
Trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong
 trao Quyết định bổ nhiệm Cục  trưởng Cục Điều tra
Thừa ủy quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí Phó Viện trưởng Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm chức Vụ Cục trưởng Cục Điều tra, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát. Trong lời phát biểu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh, sự quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ của Ban Cán sự Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Điều tra,Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, cũng là vinh dự và trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo cấp vụ. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo, cán bộ Cục Điều tra, Viện Khoa học kiểm sát tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.
Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, các đồng chí được bổ nhiệm Lãnh đạo cấp vụ đợt này phát biểu cảm ơn Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, công chức Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế - chức vụ, Viện Khoa học kiểm sát đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí trong thời gian qua, trên cương vị mới các đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo, cấp ủy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Quốc Hưng 

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập