Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động ngành

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA HỌP LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

02/01/2019

Ngày 25/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành tổ chức họp liên ngành tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ QUÝ IV NĂM 2018 TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

26/12/2018

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Trong các ngày 13, 14/12/2018, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ TẠI TRẠI GIAM A2 THUỘC CỤC C10 - BỘ CÔNG AN

30/11/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát việc thi... Đọc tiếp

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2018, PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP

29/11/2018

Ngày 26/11/2018, Phòng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự phúc thẩm đối với vụ án Vũ Viết Giắng phạm tội... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH

05/11/2018

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA ngày 07/3/2017 giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

05/11/2018

Ngày 30/10/2018, tại Hội trường Viện KSND huyện Diên Khánh, 02 ngành Kiểm sát và Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập