Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Tin hoạt động ngành

CỤM THI ĐUA SỐ 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

21/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-VKS-TĐ ngày 11/02/2022 về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 8 năm 2022 và Kế hoạch số 1045/KH-VKS ngày 18/5/2022, ngày 17/6/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý... Đọc tiếp

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CỦA NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

13/06/2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 05/5/2022, Đoàn Thanh tra do đồng chí Trần Đức Tùng - Chánh Thanh tra - Khiếu tố làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THAM DỰ KHOÁ TẬP HUẤN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, TRẺ EM GÁI

07/06/2022

Ngày 19/5/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HNGD, KDTM, LAO ĐỘNG; CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.

07/06/2022

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm sát năm 2022. Để đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2017/QCPH-VKS-TA ngày 07/3/2017 giữa VKSND và TAND huyện Diên Khánh... Đọc tiếp

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ”

29/04/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xây dựng chuyên đề và tổ chức Hội nghị về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Sáng ngày 29/4/2022,... Đọc tiếp

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN CAM LÂM VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

27/04/2022

Để tăng cường sự phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm với Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành; Sau quá trình chuẩn bị,... Đọc tiếp

TỔ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

27/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH ngày 23/3/2022 của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát chuyên đề “Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM SÁT 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

25/04/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 22/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp tỉnh và huyện công tác 4 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo... Đọc tiếp

ĐOÀN KIỂM TRA SỞ NỘI VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ NĂM 2022 TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

20/04/2022

Ngày 14/4/2022, Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Văn Ba - Phó Trưởng Phòng Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn cùng một số đồng chí chuyên viên tiến hành... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NINH HÒA KÝ KẾT 03 QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI VỚI TÒA ÁN, CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

12/04/2022

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng các quy định của Bộ luật TTHS 2015 và Thông tư... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập