Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Trao đổi nghiệp vụ kiểm sát

TÌNH TRẠNG TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÌNH DỤC Ở TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIÊN KHÁNH

08/11/2018

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử từ năm 2016 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy tội phạm xâm phạm tình dục có chiều hướng gia tăng nhất... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập