Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

THẤM NHUẦN NHỮNG CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG VIỆT NAM

18/06/2021

Ngày 05/6/1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó là bước ngoặt khởi đầu dẫn tới sự thay đổi số phận của nhân dân ta,... Đọc tiếp

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

09/09/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ:... Đọc tiếp

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

21/05/2020

Cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát, đó là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.... Đọc tiếp

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (KỲ 5)

30/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 145 ngày 31/12/2019 của Đảng bộ thị xã Ninh Hòa về... Đọc tiếp

HỒ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG ĐẢNG CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

20/03/2020

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản - đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt... Đọc tiếp

CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

22/05/2019

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập