Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)
ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG(KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

11/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai... Đọc tiếp

CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

10/12/2018

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua (từ năm 2015 đến nay), Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh luôn nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nên đã quan... Đọc tiếp

Đang cập nhật......

Liên kết website

Thông kê truy cập