Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Đảng bộ

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA KẾT NẠP 02 ĐẢNG VIÊN MỚI

25/06/2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa và Chỉ thị 02-CT/TU ngày 19/01/2021 của Ban... Đọc tiếp

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025

08/06/2021

Thực hiện theo công văn số 44-CV/BTGHU ngày 31/5/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vạn Ninh về việc tổ chức lớp học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm... Đọc tiếp

CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

06/05/2021

Ngày 28/4/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.... Đọc tiếp

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

17/12/2020

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 08/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, về việc “Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa Lần thứ XVIII và... Đọc tiếp

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

16/12/2020

Ngày 10/12/2020, Chi bộ Viện kiểm sát tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Phạm Hoàng Dung - Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm.... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập