Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Đảng bộ

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

21/09/2022

Ngày 15/9/2022, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nha Trang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ... Đọc tiếp

CHI BỘ 8 ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025

15/08/2022

Sáng ngày 11/8/2022, Chi bộ 8 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và... Đọc tiếp

CHI BỘ 7 THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

15/08/2022

Thực hiện công văn số 18/ĐU-VKS ngày 20/5/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2022 -2025. Sáng ngày 10/8/2022, tại... Đọc tiếp

CHI BỘ 4 TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

15/08/2022

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 10/8/2022, Chi bộ 4 đã tiến hành Đại hội Chi bộ.... Đọc tiếp

CHI BỘ 1 ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

15/08/2022

Chiều, ngày 08/8/2022, Chi bộ 1 Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.... Đọc tiếp

CHI BỘ 6 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022- 2025

15/08/2022

Ngày 09/8/2022, tại Hội trường Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham gia của 05 đảng viên trong chi... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập