Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM GIẢI QUYẾT “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT”

19/04/2021

Thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2021, trong các ngày 12 và 13/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TIẾN HÀNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ NINH HÒA

01/03/2021

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 ngày 02/02/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trong 03 ngày, từ ngày 24/02/2021... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHỐI HỢP TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM

23/02/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác số 24 ngày 18/01/2021; Chương trình công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự số 49 ngày 28/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM XÉT XỬ VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

18/02/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hướng dẫn công tác của các Vụ 1, 2, 3, 4, 5 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHỐI HỢP TÒA ÁN CÙNG CẤP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH SƠ THẨM

05/02/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình năm 2021 của đơn vị, từ ngày 27/01/2021 - 01/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Diên Khánh phối hợp với... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập