Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2019

03/05/2019

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân có quá trình phấn đấu cải tạo tốt. Ngày... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ QUÝ I NĂM 2019 TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

27/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2019 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Trong các ngày 12,13/3/2018, Lãnh đạo VKS tỉnh và Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập