Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN CÙNG CẤP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ

06/05/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự năm 2021 của đơn vị; từ ngày 01/4/2021 đến ngày 28/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phối hợp với Tòa án cùng cấp... Đọc tiếp

KIỂM SÁT BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN

06/05/2021

Thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự, ngày 27/4/2021, VKSND huyện Cam Lâm đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc bán đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức.... Đọc tiếp

PHÒNG 9 - VIỆN KSND TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

27/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 11/01/2021 của Viện kiểm... Đọc tiếp

PHÒNG 9 - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

27/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 11/01/2021 của Viện kiểm... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM XÉT XỬ VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

26/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hướng dẫn công tác của các Vụ 1, 2, 3, 4, 5 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM GIẢI QUYẾT “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT”

19/04/2021

Thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2021, trong các ngày 12 và 13/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TIẾN HÀNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ NINH HÒA

01/03/2021

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 ngày 02/02/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trong 03 ngày, từ ngày 24/02/2021... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập