Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA ĐỐI VỚI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÍ ĐẤT ĐAI

17/11/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của VKSND tỉnh Khánh Hòa về... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ĐƯA RA XÉT XỬ CÔNG KHAI VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHAN DANH HƯNG VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI”

01/11/2023

Ngày 31/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử công khai vụ án trọng điểm Phan Danh Hưng về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều... Đọc tiếp

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 04 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP SỐ 01/2019/QCPH NGÀY 12/6/2019 GIỮA VIỆN KIỂM SÁT VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG HOẠT ĐỘNG TRUY TỐ VÀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

13/10/2023

Được sự thống nhất giữa hai ngành, chiều ngày 11/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã chủ trì, phối hợp cùng Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang sơ kết 04 năm thực hiện quy chế số... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÀNH HÒA (PHÒNG 1) THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC KIỂM SÁT QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO HƯỚNG DẪN SỐ 33/HD-VKSNDTC NGÀY 30/11/2018 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

11/10/2023

Thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 1) về việc kiểm tra, đánh giá công tác kiểm sát các Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm... Đọc tiếp

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ THÔNG QUA CÁC BẢN ÁN BỊ CẤP PHÚC THẨM HỦY ĐỂ ĐIỀU TRA, XÉT XỬ LẠI

07/10/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 03/01/2023 của Viện... Đọc tiếp

TÒA ÁN PHÚC THẨM BÁC KHÁNG CÁO CỦA BỊ HẠI VỀ ĐỀ NGHỊ TĂNG NẶNG HÌNH PHẠT CHO BỊ CÁO

05/10/2023

Ngày 28/9/2023, tại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án Hồ Thanh Quân về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (viện dẫn điểm a Khoản 1) Bộ luật... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI”

27/09/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÀNH HÒA (PHÒNG 1) THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ GỬI BẢN CÁO TRẠNG

18/09/2023

Qua công tác tiếp nhận, kiểm tra các bản Cáo trạng do các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

11/09/2023

Ngày 31/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LN ngày 12/8/2022 của liên ngành các cơ quan (Viện kiểm sát, Công an,... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập