Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ QUÝ I NĂM 2019 TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

27/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2019 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Trong các ngày 12,13/3/2018, Lãnh đạo VKS tỉnh và Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập