Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

Thực hiện Công văn số Công văn số 3519/SNV-TĐKT ngày 19/10/2023 của Sở Nội vụ về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024; Kế hoạch số 1161/KH-KNC ngày 22/12/2023 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023.Chiều ngày 11/01/2023, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Khối Thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023
Đ/c Huỳnh Mạnh Thắng, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa – đơn vị Trưởng Khối thi đua, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Phòng thi đua khen thưởng – Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, các đồng chí Lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối.

Trong năm 2023, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; sự theo dõi, hướng dẫn trực tiếp của Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua tỉnh và sự phối hợp của các ban ngành có liên quan; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của các đơn vị thành viên trong Khối là điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy phong trào thi đua.

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2023 và nội dung đã được đăng ký tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên Khối thi đua đã tập trung triển khai toàn diện, kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động cũng như các phong trào thi đua riêng của đơn vị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023
Đ/c Nguyễn Văn Nguyên trao tặng hoa chúc mừng cho Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm đơn vị Trưởng Khối và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm đơn vị Phó Khối thi đua năm 2024

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023; đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua năm 2023 của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính. Qua đó, phát huy những thành tích, kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng đánh giá cao việc tổ chức, triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua trong Khối, từng thành viên trong khối đã có sự cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, hoạt động khá hiệu quả tạo ra môi trường, không khí thi đua sôi nổi, cùng nhau phát triển hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Phát huy tinh thần đó, đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng mong muốn phong trào thi đua của Khối trong năm 2024 tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả gắn với việc thực hiện các nội dung sau:

1. Giữ vững, phát huy và thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động của Khối; chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa trong việc hiện nhiệm vụ; tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành phát động, trong đó tiếp tục phát động phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ xã hội, Quốc phòng an ninh, xây dựng Khánh Hòa đô thị văn minh, nông thôn hiện đại” do Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phát động trong năm 2024;

2. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu.

3. Bám sát các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Trung ương về thi hành Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

4. Tiếp tục nâng cao, đổi mới hoạt động của Khối, tổ chức các hoạt động chung trong Khối để tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị giao lưu, tạo mối quan hệ liên kết hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, với thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và phong trào thi đua, Hội nghị đã bình xét và thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và tặng bằng khen cho 4 đơn vị: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời suy tôn Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm đơn vị Trưởng Khối và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm đơn vị Phó Khối thi đua năm 2024.

Thái Bình - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập