Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thông báo

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC SƠ TUYỂN THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI NĂM 2024

04/06/2024

Thực hiện kế hoạch số 273/KH-VKS ngày 16/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức sơ tuyển vào trường đại học kiểm sát Hà Nội năm 2024, từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày... Đọc tiếp

QUYẾT ĐINH KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM 2023

03/06/2024

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2023

03/06/2024

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO NĂM 2023

03/06/2024

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/5/2024 ĐẾN 24/5/2024

21/05/2024

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập