Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

VKSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Hình ảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Vào ngày 15/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa thời điểm kiểm sát từ ngày 16/11/2017 đến ngày 28/02/2018.

Qua báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại sổ sách về quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam, buồng quản lý phạm nhân; trực tiếp kiểm tra nơi ăn, ở; làm việc với đội nghiệp vụ; gặp hỏi phạm nhân.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, ngày 29/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục một số vi phạm cụ thể: Chấn chỉnh, khắc phục vi phạm pháp luật trong việc cấp phát tư trang cho người bị tạm giam, phạm nhân theo đúng quy định tại Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 và Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011; Thực hiện tốt chế độ quản lý, áp dụng các biện pháp phòng ngừa để không xảy ra trường hợp chết tại Nhà tạm giữ./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập