Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/03/2022 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09

Link tải về:
42-nq-cp.signed.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập