Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị tổng kết Công đoàn khối nội chính

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa-đơn vị trưởng khối thi đua Công đoàn Khối Nội chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014.

Đến dự có đồng chí  Võ Thị Ngọc Hà-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Minh -   Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh  Khánh Hòa và các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn của 05 đơn vị trong Khối nội chính tỉnh   gồm: Thanh tra, Tòa án, Sở Tư Pháp, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự.

Năm 2014, các Công đoàn cơ sở trong Khối đã bám sát chương trình hoạt động và Quy chế của Khối đề ra đầu năm,      hoạt động có hiệu quả  và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trong Khối  đã triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được các chỉ tiêu đề ra của từng cơ quan, đơn vị góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị,  trật  tự an toàn xã hội, tăng cường  kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm tổ chức tốt các sự kiện       chính  trị, văn hóa, trong năm 2014. Hoạt động Công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán   bộ, công chức, viên chức , động viên tinh thần lao động nhiệt tình  của đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.

Kết quả thi đua:

1. Về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng:

Các Công đoàn cơ sở trong Khối luôn đặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu để động viên đoàn viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ công chức. Các Công đoàn cơ sở đã thường xuyên cùng với Đảng ủy và chính quyền tổ chức   tuyên truyền, giáo dục chính  trị tư tưởng cho CBCC trong đơn vị như: Tổ chức cho đoàn viên học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 (sửa đổi), Bộ luật lao động, Luật Công đoàn 2012(sửa đổi), Luật đất đai 2013 (sửa đổi); góp ý sửa đổi Luật Tổ chức Viện kiểm sát, Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)…; tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên về vai trò, vị   trí chiến lược  của biển đảo Việt Nam  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chủ quyền quốc gia về biên giới  và biển đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức cho đoàn viên học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề      2014 “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa  cá nhân, nói đi đôi với làm" kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động xây        dựng  người cán bộ công chức-viên chức “ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. 

2. Các phong trào thi đua:

-Tham gia hội thao do Công đoàn Viên chức tổ chức đạt 01 giải nhất, 02 giải nhì môn cầu lông, 01 giải 3 tenis và giải nhì     toàn đoàn.

- Tham gia hội thi nấu ăn do Công đoàn viên chức tổ chức đạt giải khuyến khích.

- Tham gia hội diễn văn nghê do Công đoàn Viên chức tổ chức đạt 01 giải 3 và 01 giải khuyến khích.

- Tham gia hội thi dân gian do Công đoàn Khối Nội chính tổ chức .

3. Hoạt động xã hội:

- Đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em: 3.775.000đ ( Tòa án 750.000đ; Thanh tra 690.000đ, Viện kiểm sát 1.080.000đ, Sở tư pháp 820.000đ, Cục THADS 435.000đ).

- Quỹ mái ấm công đoàn: 5.220.000đ ( Tòa án 1.000.000đ, Thanh tra 1.380.000đ, Viện kiểm sát 1.440.000đ, Sở tư pháp  820.000đ, Cục THADS 580.000đ)

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 34.143.981đ ( Viện kiểm sát 10.885.821đ, Sở tư pháp 6.150.000đ, Tòa án 7.453.000đ, Thanh tra 9.655.160đ)

- Quỹ phụ nữ và trẻ em nghèo: 2.700.000đ (Sở tư pháp)

- Quỹ tương trợ: 4.260.000đ ( Sở tư pháp)

- Quỹ tương thân tương ái của phụ nữ: 21.690.000đ (Viện kiểm sát)

- Quỹ tương thân tương ái của đơn vị: 7.680.000đ ( Sở tư pháp).

- Ủng hộ trường Sa: 16.008.000đ (Cục Thi hành án dân sự 4.000.000đ, Viện kiểm sát 43.74.7463đ, Sở tư pháp 3.000.000đ, Thanh tra 17.405.160đ.

- Thăm và tặng quà cho hộ nghèo xã miền núi, các hoạt động từ thiện…: 25.320.000đ (Viện kiểm sát 9.400.000đ, Tòa án  6.000.000đ, Sở tư pháp 9.000.000đ, Thanh tra 920.000đ).

- Quỹ hoạt động xã hội tình nghĩa: 1.440.000đ ( Viện kiểm sát)

- Ủng hộ các Hội, quỹ khác…: 2.620.000đ (Viện kiểm sát)

4. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ:

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên: 19.685.000đ ( Viện kiểm sát 9.892.000đ, Thanh tra 7.993.000đ, Tòa án  1.800.000đ, Sở tư pháp 2.407.000đ)

 

- Hỗ trợ tiền khám chữa bệnh: 102.080.000đ (Viện kiểm sát 27.785.000đ,  Sở tư pháp 7.580.000đ, Thanh tra 66.715.000đ)

- Tổ chức thăm quan, du lịch: 124.400.000đ (Viện kiểm sát 107.900.000đ,   Sở tư pháp 16.500.000đ.

- Tham gia Hội đồng xét nâng lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng cán bộ và góp ý kiến sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu cho chính quyền cử đoàn viên tham dự các lớp học nâng cao nghiệp vụ, chính trị…21 đoàn viên; đại học    văn bằng 02, cao học : 38 (Sở tư pháp 03, Tòa án 01, Thanh tra 19, Viện kiểm sát 10, Cục Thi hành án dân sự 05).

5. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn:

- Tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức đảm bảo thời gian qui định.

- Kết nạp mới 13 đoàn viên ( Tòa án 06, Viện kiểm sát 03, Sở tư pháp 03, Thanh tra 01);

- Giới thiệu và đề nghị kết nạp đảng 15 ( Viện kiểm sát 04, Tòa án 03, Thanh tra 01, Cục Thi hành án dân sự 05, Sở tư       pháp 02). Giới thiệu đoàn viên ưu tú  cho Đảng xem xét cử đi học lớp đối tượng đảng 06 (Sở tư pháp 03, Viện kiểm sát 01, Thanh tra 02).

- Đã kết nạp đảng: 11 (Viện kiểm sát 03, Tòa án 02, Sở tư pháp 02, Cục thi hành án dân sự 03, Thanh tra 01).

6. Công tác nữ công và các hoạt động khác:

- Tổ chức cho nữ cán bộ công chức trong cơ quan gặp mặt, giao lưu, tọa đàm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.    Tổ chức giao lưu gặp mặt đoàn viên nữ Khối Nội chính nhân ngày 20/10.

- Tham gia hội thi nấu ăn do Công đoàn viên chức tổ chức đạt giải khuyến khích.

- Tổ chức vui chơi, phát quà cho con cán bộ công chức trong đơn vị nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng thưởng cho các cháu có nhiều thành tích trong học tập 77.090.880đ ( Viện kiểm sát 12.100.000đ, Sở Tư pháp 14.057.000đ, Tòa án 13.690.000đ, Thanh tra 10.148.000đ, Cục thi hành án dân sự 20.320.000đ).

  Trên cơ sở những kết quả đạt được, các công đoàn trong Khối đã tự chấm điểm xếp loại và bình xét kết quả thi đua như  sau:

+ Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Khánh Hòa: Đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc;  Dẫn đầu Khối thi đua.

+ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Đạt đơn vị vững mạnh; xếp thứ nhì          

+ Công đoàn cơ sở Tòa án tỉnh Khánh Hòa: Đạt đơn vị vững mạnh; xếp thứ 03.

+ Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án: đạt đơn vị vững mạnh; xếp thứ 4.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Ngọc Hà-Chủ tịch Công đoàn Viên chức đã đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của đoàn     viên công đoàn trong Khối, đồng thời ghi nhận những thành tích đóng góp của Công đoàn Khối Nội chính vào kết quả hoạt động chung của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa.

Trước thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2014, đồng chí Nguyễn Văn Minh-Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh    Khánh Hòa, thay mặt cho đơn vị trưởng khối thi đua năm 2014 cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn Viên chức tỉnh; sự      phối hợp của các đơn vị trong Khối để đơn vị trưởng Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã góp ý vào chương trình hoạt động năm 2015 của Công đoàn  Khối Nội chính tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phối hợp tốt với Đảng ủy, Chi bộ và Chính quyền tổ chức quán ttriệt và triển khai thực hiện những Nghị quyết, Chỉ thị,  chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn trong năm gắn với việc      giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động xây dựng        người cán bộ công chức “ Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, động viên đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành      nhiệm vụ chính trị năm 2015 của cơ quan theo kế hoạch đề ra.

3. Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để bổ sung phương hướng nhiệm vụ  cho giai đoạn 2015-2017 đúng theo kế hoạch đề ra.

4. Phối hợp với chính quyền tổ chức vận động đoàn viên tích cực tham gia  các hoạt động xã hội từ thiện và đền ơn đáp   nghĩa, đóng góp các quỹ theo quy định, trong đó tập trung thực hiện tốt việc giúp đỡ đối với các xã miền núi theo sự phân công   của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

5. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng thời gian và nội dung theo quy định; tổ chức    thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy, quy chế ở đơn vị; chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức; phát động và tổng kết  các phong trào thi đua do tỉnh và ngành tổ chức, trong đó phối hợp tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiến tiến và phong trào thi đua    lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

6. Vận động CBCC trong đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành     tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Thực hiện tốt các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên; tham gia đầy đủ các cuộc họp, tập huấn do Công đoàn cấp trên   tổ chức.

8. Quản lý và sử dung tốt quỹ Công đoàn; thu-nộp đoàn phí đầy đủ, thực hiện đúng quy định về dự toán và quyết toán     kinh phí Công đoàn.

9. Tích cực tham gia các phong trào hoạt động do Công đoàn Viên chức phát động, tổ chức; tổ chức hội thao, hội thi và giao lưu trong Khối.

10. 100% các thành viên trong Khối phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh về mọi mặt, tích cực  tham gia xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tại Hội nghị, Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao cho Công đoàn cơ sở Thanh Tra tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trưởng Khối năm 2015.


Trần Thanh Thủy

Liên kết website

Thông kê truy cập