Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

VKSND tỉnh Khánh Hòa thanh tra hành chính tại VKSND thành phố Cam Ranh

Thực hiện Quyết định số 1213/QĐ-VKS ngày 17/9/2018 của VKSND tỉnh Khánh Hòa, ngày 03/10/2018 Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh tiến hành thanh tra hành chính tại VKSND thành phố Cam Ranh.

Đồng chí Trần Đức Tùng – Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 1213/QĐ-VKS ngày 17/9/2018 của VKSND tỉnh Khánh Hòa về việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kinh phí được địa phương hỗ trợ của VKSND thành phố Cam Ranh.

VKSND tỉnh Khánh Hòa thanh tra hành chính tại VKSND thành phố Cam Ranh
Đ/c Trần Đức Tùng - Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định 


Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Viện trưởng VKSND thành phố Cam Ranh thay mặt đơn vị báo cáo kết quả thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công và kinh phí được địa phương hỗ trợ của VKSND thành phố Cam Ranh theo yêu cầu của đoàn Thanh Tra.

 

Sau khi nghe Lãnh đạo đơn vị báo cáo cũng như ý kiến của tập thể, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách, các quy chế sử dụng tài sản công, quy chế quản lý xe và trực tiếp kiểm tra hiện trạng tài sản tại đơn vị.

Đoàn Thanh tra đã kết luận sơ bộ những ưu điểm cần phát huy và nêu ra một số tồn tại trong hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị, từ đó kiến nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các tồn tại trong thời gian tới.


Thay mặt đơn vị được thanh tra,Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Viện trưởng VKSND thành phố Cam Ranhđã tiếp thu những kiến nghị của Đoàn Thanh tra, đồng thời với vai trò là Lãnh đạo đơn vị đồng chí Hải hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục các tồn tại mà Đoàn Thanh tra đã nêu.

Phòng Thanh tra

Liên kết website

Thông kê truy cập