Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA LIÊN NGÀNH VIỆN KIỂM NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ NHA TRANG

Chiều ngày 23/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 01/QCPH-LN ngày 26/04/2023 của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang về phối hợp trong việc đề ra và thực hiện yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Quy chế).

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA LIÊN NGÀNH VIỆN KIỂM NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ NHA TRANG
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Duy Cường – Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang và đồng chí Trình Minh Hòa – Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đồng chủ trì, điều hành Hội nghị; Hội nghị còn có sự tham gia của các Kiểm sát viên, Điều tra viên của liên ngành.

Hội nghị đã đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện Quy chế: về cơ bản, Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc đề ra và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, yêu cầu điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; hầu hết các yêu cầu kiểm tra xác minh và yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra thực hiện kịp thời, đầy đủ; trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã tăng cường trao đổi, phối hợp, đánh giá đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm.

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA LIÊN NGÀNH VIỆN KIỂM NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ NHA TRANG
Kiểm sát viên trao đổi về những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Quy chế

Hội nghị cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế như: Kiểm sát viên ban hành chậm các bản yêu cầu điều tra; nội dung yêu cầu điều tra còn chung chung, thậm chí nêu những vấn đề mà Điều tra viên đã thực hiện; Điều tra viên không thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu điều tra, dẫn đến sau khi Cơ quan điều tra kết thúc điều tra vụ án thì Viện kiểm sát phải ra quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA LIÊN NGÀNH VIỆN KIỂM NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ NHA TRANG
Điều tra viên trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời đề ra một số giải pháp để giải quyết khó khăn trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị cùng toàn thể Kiểm sát viên, Điều tra viên thống nhất thông qua những nội dung trong bản dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đề ra và thực hiện yêu cầu điều tra, xác minh, yêu cầu điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước giao.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập