Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an TP. Nha Trang

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS - Công an thành phố Nha Trang (có Lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia Đoàn kiểm sát).

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an TP. Nha Trang
Đ/c Trần Đình Hồng - PVT VKSND tỉnh phát biểu tại buổi thông qua dự thảo Kết luận

   Qua kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xác định một số dạng vi phạm, tồn tại của Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang cũng như một số vi phạm của
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang. Đoàn kiểm sát đã Kết luận và ban hành Kiến nghị đến từng Cơ quan có vi phạm để yêu cầu chấn chỉnh,  khắc phục, cụ thể những dạng vi phạm như sau:

 * Đối với Nhà tạm giữ - Công an thành phố Nha Trang: Áp dụng hình thức kỷ luật đối với can phạm có trường hợp chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, như: can phạm có hành vi đánh can phạm khác nhiều lần nhưng Lãnh đạo Nhà tạm giữ vẫn áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo là không phù hợp theo quy định tại điểm 7 Điều 8 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (ảnh hưởng sức khỏe của người khác) hoặc can phạm nhiều lần có hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ nhưng vẫn xử lý kỷ luật cảnh cáo là không đúng theo quy định (vi phạm nội quy 02 lần phải xử lý kỷ luật với hình thức giam buồng kỷ luật). Việc thực hiện chế độ quản lý giam, giữ: thời điểm kiểm sát Nhà tạm giữ có 262 can phạm nhân, bố trí quá tải (hầu hết buồng giam 02 người, bố trí giam 03 người) không đảm bảo về diện tích chỗ nằm tối thiểu theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Việc thực hiện chế độ ăn đối với người bị tạm giam: trong kỳ kiểm sát có 133 lượt can phạm trích xuất đi Tòa án xét xử, nhưng Nhà tạm giữ chưa thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 120/2017/NĐ-CP (các can phạm trích xuất đi phục vụ tố tụng bên ngoài Nhà tạm giữ được ăn tiêu chuẩn gấp 02 lần ngày thường). Chưa bố trí điện thoại để phạm nhân được hưởng chế độ điện thoại hàng tháng liên lạc với gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự

  * Đối với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang: Có 76 hồ sơ thi hành án tại cộng đồng gồm: 43 án Treo, 09 Cải tạo không giam giữ; 19 Hoãn; 05 Tha tù có điều kiện triệu tập người chấp hành án đến trụ sở UBND cấp xã (phường) để cam kết việc chấp hành án, là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2023. Có 85 hồ sơ thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh nhưng chưa có Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Toà án theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 và Khoản 2 Điều 37 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Một số hồ sơ tại Bản tự nhận xét của người chấp hành án ngoài cộng đồng không xác định về việc thi hành nghĩa vụ thi hành án dân sự, nhưng UBND cấp xã (phường) vẫn nhận xét chấp hành tốt quy định và xếp loại khá.

   * Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang: Ban hành văn bản gửi Nhà tạm giữ không cho can phạm thăm gặp cho đến khi kết thúc điều tra nhưng đến ngày kiểm sát (ngày 10/4/2024) thì 06 trường hợp đã có Lệnh tạm giam để truy tố hoặc Lệnh tạm giam chờ xét xử nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang không có văn bản thông báo Kết thúc điều tra gửi Nhà tạm giữ để làm căn cứ giải quyết chế độ thăm, gặp theo quy định tại Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT ngày 23/01/2018.

   Với những dạng vi phạm, tồn tại trên tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang cũng như của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Nha trang Đoàn kiểm sát đã ban hành Kết luận và Kiến nghị. Lãnh đạo Nhà trạm giữ và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang đã tiếp thu và có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giam giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập