Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Phúc tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 24/3/2021, Đoàn Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 342/KL-VKS ngày 20/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và Kết luận thanh tra số 944/KL-VKS ngày 21/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thanh tra hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang.

        Đoàn đã nghe đồng chí Lê Quang Trung (Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang) báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Văn bản báo cáo của đơn vị đáp ứng nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra và thể hiện việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra; đơn vị đã từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại và hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2021.

Phúc tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang

Đoàn thanh tra làm việc với Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang

          Phát biểu kết thúc, đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã tổ chức thực hiện theo các nội dung Kiến nghị, yêu cầu được nêu trong Kết luận thanh tra ban hành trong năm 2020. Đoàn Thanh tra sẽ tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận phúc tra và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của Ngành./.

Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh

Liên kết website

Thông kê truy cập