Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”
Ảnh: Toàn cảnh phiên tòa xét xử 

Ngày 20 và 26/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện bà Phạm Thị Mạnh Đàn và người bị kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.


Vụ án được lựa chọn tổ chức làm phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án hành chính có vụ án có tính chất điển hình, xảy ra phổ biến tại địa phương và có nhiều người tham gia với tư cách tố tụng khác nhau, phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kiểm sát viên được phân công đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị các nội dung tham gia phiên tòa, do đó tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thể hiện phong thái tự tin, chủ động tham gia hỏi đối với các đương sự để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Kết thúc phần tranh luận, Kiểm sát viên đã trình bày bài phát biểu phản ánh đầy đủ việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của những người tham gia tố tụng, cũng như thể hiện rõ quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết nội dung vụ án một cách toàn diện và đúng quy định, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Mạnh Đàn về việc hủy Công văn số 933/SXD-QLN ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Thông báo số 226/TB-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa; buộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện hành vi hoàn thành thủ tục pháp lý, xác lập sở hữu toàn dân đối với diện tích nhà, đất thửa số 165, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa Hội đồng xét xử đã tuyên án như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tự học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, xử lý các tình huống diễn ra tại phiên tòa trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính. Sau phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ, tham gia xét xử để cùng rút kinh nghiệm chung.

Đăng Khoa - Phòng 10 VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập