Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại”
Ảnh phiên tòa xét xử

Ngày 03/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện bà Hồ Thị Tác và người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

Đây là vụ án hành chính phức tạp và có nhiều người tham gia với tư cách tố tụng khác nhau. Kiểm sát viên đã lựa chọn vụ án phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết vụ án cho phù hợp, chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng. Kiểm sát viên tập trung theo dõi diễn biến phiên toà, đặt câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, làm rõ những vấn đề chưa được Hội đồng xét xử đề cập trong quá trình hỏi đối với các đương sự tại phiên toà.

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Tác đối với các yêu cầu: Hủy Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Đáng (chết) và bà Hồ Thị Tác đang sử dụng để thực hiện dự án nút giao thông Ngọc Hội; hủy một phần Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ ông Lê Văn Đáng (chết) và bà Hồ Thị Tác; hủy Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Văn Đáng (chết) và bà Hồ Thị Tác khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nút giao thông Ngọc Hội; hủy Quyết định 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hồ Thị Tác; hủy Quyết định 501/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Đáng (chết) và bà Hồ Thị Tác để thực hiện dự án nút giao thông Ngọc Hội; buộc UBND thành phố Nha Trang cấp 01 lô đất tái định cư, bồi thường toàn bộ phần diện tích đất ở thực tế mà nhà nước thu hồi 77,5m2 và áp dụng giá bồi thường đất ở là 34.053.750đ/m2 đất ở bị thu hồi và Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên.

Kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Qua đó, mỗi đồng chí công chức, Kiểm sát viên đã tích lũy thêm những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên tại đơn vị.

Đăng Khoa - Phòng 10 VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập