Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/01/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

Thứ ba
09/01/2018

- Đ/c Thủy dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018 và Hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thông qua các vụ án Tòa án tuyên hủy theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm khu vực Miền Trung, Tây Nguyên" do Viện KSND cấp cao tổ chức tại Đà Nẵng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
10/01/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ năm
11/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ sáu
12/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.


Lịch tuần ngày 08.01.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập