Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lịch công tác tuần

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 05/08/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
01/08/2016

-Viện trưởng làm việc với Phòng 9

-  Đ/c Sang Làm việc với Phòng 7.
- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Thứ ba
02/08/2016

- Đ/c Sang dự Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cần Thơ (03 ngày).

- Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 10.

Thứ tư
03/08/2016

- Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.

  - Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP & CNTT.

Thứ năm
04/08/2016

- Đ/c Thủy họp Ban chấp hành công đoàn tại Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa.

-  Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 10.

Thứ sáu
05/08/2016

   - Viện trưởng thanh tra toàn diện tại   Viện kiểm sát Khánh Vĩnh (cùng với    Phòng tổ chức cán bộ).

-  Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

  - Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.

Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 01.08.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập