Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 12/08/2016.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/08/2016

-Viện trưởng làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Sang Làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ ba
09/08/2016

-Viện trưởng làm việc với Phòng 15
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Viện trưởng làm việc với huyện ủy Cam Lâm.
- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
10/08/2016

- Viện trưởng họp kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03 ngày).

  - Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
11/08/2016

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

-  Đ/c Thủy làm việc với  Phòng TKTP & CNTT.

Thứ sáu
12/08/2016

   - Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

  - Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.


Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 08.08.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập