Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2023

Sáng ngày 21/03/2023 tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, Khối thi đua các cơ quan Khối Nội chính huyện Khánh Sơn tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 do đơn vị Hạt kiểm lâm huyện Khánh Sơn – Trưởng khối thi đua năm 2023 chủ trì.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2023
Ảnh chụp tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối Nội chính.

Hội nghị đã thảo luận, tham gia góp ý dự thảo quy chế hoạt động của khối và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các mục tiêu: thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao với chất lượng, hiệu quả nhất; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng đơn vị; tăng cường phối hợp và liên hệ mật thiết giữa các thành viên trong Khối để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

  VKSND huyện Khánh SơnVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH KÝ KẾT QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 486/UBND-NV ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Van Ninh về việc giao các đơn vị chủ trì khối thi đua và hướng dẫn tổ chức ký kết giao ước thi đua 2023.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2023
Ảnh chụp tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2023

Vào lúc 15h00’ ngày 08/3/2023 tại Đồn Biên phòng Vạn Hưng, khối các cơ quan nội chính huyện Vạn Ninh gồm có 08 đơn vị thành viên: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Đầm Môn, Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Tòa án nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, do đơn vị Đồn Biên phòng Vạn Hưng chủ trì đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng khối nội chính năm 2023 thay thế Quy chế trước đây đã ban hành. Tại Hội nghị các đơn vị đã ký kết giao ước gồm các nội dung như: Thực hiện 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và Thực hiện 9 nhiệm vụ xây dựng đơn vị.
                                                                                                                                           Nguyễn TạoKhối Nội chính Thành phố Nha Trang tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 15 tháng 02 năm 2023, tại hội trường cơ quan Công an thành phố Nha Trang (đơn vị Trưởng khối năm 2023), Khối Nội chính thành phố Nha Trang gồm 8 cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tư pháp, Thanh tra thành phố, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Trần Văn Võ Thịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Trưởng phòng Nội vụ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2023

Các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính thành phố đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặc thù của mỗi ngành, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh; phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại và tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thảo luận thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung chủ yếu: Phấn đấu triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật nhiệm vụ, công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên chế, kiện toàn bộ máy, quy chế phối hợp giải quyết công việc; chỉ đạo cấp dưới, cơ sở hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn Cơ quan văn hóa, xây dựng tổ chức Công đoàn, Chi đoàn hoàn thành xuất sắc.

Minh Hữu

Liên kết website

Thông kê truy cập