Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 08/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng Trần Thanh Thủy, Trần Đình Hồng. Tại đầu cầu Viện kiểm sát tỉnh tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019.  Các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc bám sát vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 47/KH-VKS-VP và kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của cơ quan, đơn vị đã đề ra để hoạt động và đạt được một số kết quả
như: tỷ lệ án giải quyết án của Viện kiểm sát tăng 2,1%; tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ 4,3%, giảm 1,3%; số án hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát giảm 04 vụ; không phê chuẩn, hủy bỏ 10 quyết định của cơ quan điều tra (giảm 10 quyết định), tiến hành kiểm sát trực tiếp 68 đơn vị (tăng 15 đơn vị); ban hành 19 kháng nghị, 76 kiến nghị (tăng 15 kiến nghị), 12 kiến nghị phòng ngừa (tăng 04 kiến nghị); 06 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (tăng 01 báo cáo); 02 báo cáo kháng nghị phúc thẩm (tăng 02 báo cáo) và 1.202 yêu cầu đối với các cơ quan hữu quan (tăng 334 yêu cầu). Triển khai thực hiện và cơ bản đạt được 10 chỉ tiêu cơ bản đã đề ra trong kế hoạch số 47/KH-VKS-VP.
Bên cạnh đó, hai cấp kiểm sát đã thực hiện tương đối tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan như: tiến hành sơ kết việc thực hiện 02 quy chế và sửa đổi, bổ sung, ký kết mới 11 quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan; xác định 32 vụ án điểm (tăng 1,3%), tổ chức 61 phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệm (tăng 15 phiên tòa). Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới, các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành 39 thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn và trả lời thỉnh thị 13 vụ án đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trong lĩnh vực công tác, cũng như đối với đơn vị phụ trách. Hai cấp kiểm sát đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và ban hành mới quy định trực nghiệp vụ.
Tại Hội nghị, ngoài việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát tỉnh còn tóm tắt kết quả công tác của hai cấp trong tháng 6/2019; quán triệt một số nội dung cơ quan của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là những nội dung liên quan đến Ngành; quán triệt những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Lãnh đạo Viện tỉnh và Trưởng phòng đã giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị; thống nhất đề ra chương trình công tác kiểm sát trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung vào việc tổ chức và đề ra các biện pháp để đạt được những chỉ tiêu, công tác của năm 2019.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị đã kết luận và yêu cầu các Lãnh đạo các Phòng và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện 12 công tác trong thời gian tới, trong đó tập trung tổ chức thực hiện ngay những kết luận của đồng chí Viện trưởng và các Phó Viện trưởng tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức vào ngày 25/6/2019; tổ chức sơ công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị trong tháng 7/2018 để kiểm điểm rút kinh nghiệm những tồn tại và đề ra những giải pháp để khắc phục nhằm đạt được những chỉ tiêu, công tác của năm 2019 đã đề ra.

Tấn Trung

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập