Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 03/8/2020 đén 07/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 03/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

Thứ Ba

04/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc tại VKS thành phố Nha Trang.
- Đ/c Hồng công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thứ Tư

05/8/2020

- Đ/c Hồng chủ trì tiếp công dân giải quyết bồi thường (mời Đ/c Tuân, Đ/c Hồng Anh và Đ/c Xuân tham dự).

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

Thứ Năm

06/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng dự Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

07/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.


Bấm tải về lịch tuần
Lich tuan 03.8.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập