Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KHỐI CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại thị xã Ninh Hoà giai đoạn 2024-2025”; Thực hiện công văn số 33/HĐ.TĐKT ngày 13/3/2024 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thị xã Ninh Hoà về việc ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024.

KHỐI CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH  KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024
Ảnh: Các đơn vị Khối các cơ quan Nội chính thị xã Ninh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày 21/3/2024, tại hội trường của Toà án nhân dân thị xã Ninh Hoà đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024, gồm 09 đơn vị: Công an thị xã Ninh Hoà, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà, Toà án nhân dân thị xã Ninh Hoà, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hoà, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hoà, Hạt kiểm lâm thị xã Ninh Hoà, Phòng Thanh tra thị xã Ninh Hoà, Phòng Tư pháp thị xã Ninh Hoà và Đội quản lý thị trường số 2.

Tại buổi ký kết, các đơn vị đã giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng tại đơn vị mình. Đồng thời, đơn vị Khối trưởng đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2024, tuyên truyền và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến thúc đẩy phong trào yêu nước ngày càng sâu rộng hơn. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng nhau tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 4 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

VKSND thị xã Ninh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập