Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện TTLT số 03 và 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Ngày 11/10/2021, Liên ngành Tư pháp Trung ương: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã ban hành 02 Thông tư liên tịch sau:

Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2021 và thay thế phần trình tự, thủ tục đề nghị, xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo của Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản triển khai đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức ngay cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định mới tại 02 Thông tư liên tịch số 03 và 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 để thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc thi hành án hình sự; kịp thời phát hiện các vi phạm để Kiến nghị, Kháng nghị theo thẩm quyền; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định của pháp luật.

Hai Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP và Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập