Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 22-QĐ/TW NGÀY 28/7/2021, SỐ 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 22-QĐ/TW NGÀY 28/7/2021, SỐ 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Công văn số 348-CV/HU ngày 15/9/2021 của Huyện ủy Diên Khánh về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22 ngày 22/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 24 ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương đảng. Sáng ngày 17/9/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đến toàn thể đảng viên trong chi bộ nhằm kịp thời quán triệt những nội dung được nêu tại các quy định để Đảng viên trong Chi bộ kịp thời nắm bắt đồng thời tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng như những quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản được nêu tại 02 quy định và chỉ ra một số điểm mới được thay đổi, bổ sung so với các quy định trước đây như: Trình độ học vấn của người vào Đảng; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên dự bị… Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc lắng nghe đồng thời đưa ra ý kiến để Chi bộ thảo luận, nghiên cứu.

Hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống Covid – 19 theo Chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Văn Công

Liên kết website

Thông kê truy cập