Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, TỐ CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA - CÔNG AN HUYỆN DIÊN KHÁNH

Ngày 14/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận được đơn ghi ngày 12 tháng 02 năm 2019 của bị hại ông Nguyễn Khánh Quý Luật sư Đinh Thị Bích Hạnh - Văn phòng Luật sư Sài Gòn Trẻ - thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bị hại, khiếu nại Bản kết luận điều tra số 100/KLĐT, ngày 28/01/2019 do Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Diên Khánh ký.

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã chuyển đơn của ông Quý và Luật sư đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Diên Khánh để giải quyết theo thẩm quyền được quy định tại điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Ngày 04/3/2019, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh ban hành Thông báo số 148/CSĐT trả lời đơn khiếu nại cho ông Nguyễn Khánh Quý và Luật sư Đinh Thị Bích Hạnh.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết đơn; căn cứ  Điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Điều 483 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh chỉ đạo Cơ quan CSĐT khắc phục vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại và hình thức văn bản giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 475 và điểm g khoản 1 Điều 7 Chương II Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 quy định trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết khiếu nại.

Quốc Tuấn

Liên kết website

Thông kê truy cập