Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm của Lãnh đạo phụ trách

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao kỹ năng trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự. Trên tinh thần đó, chiều ngày 05/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự của lãnh đạo phụ trách.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm của Lãnh đạo phụ trách
Ảnh chụp tại phiên tòa xét xử

Thực Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh lựa chọn vụ án dân sự tranh chấp về 
“Đòi lại quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Tạ Công Đáo, sinh năm 1959 và bị đơn bà Huỳnh Thị Hiền, sinh năm 1974, cùng cư trú tại thôn Suối Môn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là vụ án phức tạp, có tính chất điển hình xảy ra phổ biến ở địa phương.

Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm đã tập trung nghiên cứu hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm, giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo đề cương xét hỏi; dự thảo bài phát biểu; đặt ra các tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã hỏi làm rõ các nội dung trong vụ án. Trên cơ sở kết quả thu thập tài liệu chứng cứ, căn cứ kết quả hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận bài phát biểu và tuyên án phù hợp với quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát.

Sau khi kết thúc phiên tòa, đơn vị tổ chức họp đánh giá chất lượng của phiên tòa, đồng thời cùng thảo luận, góp ý nhằm, nâng cao kĩ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự nhằm rút ra những kinh nghiệm đối với các cán bộ, kiểm sát khi được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham gia phiên tòa các vụ án dân sự.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được tinh thần, ý thức trách nhiệm, vai trò, vị thế của Kiểm sát viên; giúp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án. Phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là hình­ thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó, các Kiểm sát viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình đã học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Phương Thanh

Liên kết website

Thông kê truy cập