Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH KIẾN NGHỊ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Qua công tác hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phát hiện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh có một số dạng vi phạm phổ biến. Để việc thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thi hành án Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã ban hành kiến nghị số 811/KN-VKS ngày 03/11/2022 về việc “Kiến nghị tổng hợp” đến Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, cụ thể một số vi phạm như sau:

1. Vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án 
Chưa hết thời hạn tự nguyện thi hành án đã tiến hành xác minh vi phạm Điều 44 Luật THADS. Điển hình: Hồ sơ thi hành án số 295/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2022  về việc ông Lê Văn Lập và bà Võ Thị Lý Như Ý phải nộp 36.494.970 án phí dân sự sơ thẩm. Ngày 17/03/2022, Chấp hành viên giao quyết định thi hành án theo theo yêu cầu cho đương sự. Cùng ngày, Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án. Như vậy, chưa hết thời gian tự nguyện thi hành án mà Chấp hành viên đã tiến hành xác minh.

Chậm xác minh điều kiện thi hành án vi phạm Điều 44 Luật THADS. Điển hình: Hồ sơ thi hành án số 247/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2021  về việc ông Nguyễn Công Vỹ và bà Phan Thị Vân phải phải trả ông Hồ Quang Khánh 5.385.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Ngày 11/01/2022, Chấp hành viên giao quyết định thi hành án cho người phải thi hành án. Ngày 12/5/2022, Chấp hành viên mới ban hành công văn xác minh điều kiện thi hành án là chậm 03 tháng 20 ngày.

2. Vi phạm về thông báo quyết định thi hành án: Chậm thông báo quyết định thi hành án vi phạm Điều 39 Luật THADS. Điển hình: Hồ sơ thi hành án số 41/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021 về việc ông Hồ Ngọc Bích phải nộp 7.092.000 đồng án phí. Đến ngày 07/02/2022, mới giao quyết định thi hành án cho người phải thi hành án là chậm 03 tháng 20 ngày.

Sau khi nhận được Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh đã tổ chức họp đơn vị đề nghị các Chấp hành viên giải trình, chỉ đạo khắc phục vi phạm, rút kinh nghiệm đối với các vi phạm để trả lời kiến nghị cho Viện kiểm sát./.

Vũ Thị Xuyến

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập