Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp. Trong trong các ngày 13/3, 16/3 và 29/3/2024, Viện KSND huyện Cam Lâm đã phân công Lãnh đạo, Kiểm sát viên trực tiếp xác minh 28 vụ việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại các xã Cam Tân, xã Suối Cát và xã Suối Tân.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự
Ảnh trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Quá trình xác minh, Kiểm sát viên đã phối hợp với cán bộ chuyên trách địa phương nơi người phải thi hành án cư trú để xác minh điều kiện thi hành án. Thông qua trực tiếp xác minh và kiểm sát hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án nhận thấy việc xác minh của Chấp hành viên còn chưa toàn diện, triệt để; việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của cán bộ địa chính, tư pháp, trưởng thôn chưa chính xác, không thống nhất về điều kiện thi hành án của đương sự.

Nhận thấy việc xác minh điều kiện thi hành án có những vi phạm nêu trên, Viện KSND huyện Cam Lâm đã ban hành kháng nghị đối với 01 việc chưa có điều kiện thi hành án và 01 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND huyện trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án dân sự.

Bui Văn Hùng - VKSND huyện Cam Lâm

Liên kết website

Thông kê truy cập