Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VI PHẠM TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Vừa qua, thực hiện chức năng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã phát hiện một số vi phạm của CQCSĐT Công an huyện Vạn Ninh trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố như: Chậm phân công Phó thủ trưởng, điều tra viên giải quyết tin báo; chậm chuyển giao các quyết định và thông báo thụ lý cho VKS; sau khi kết thúc việc giải quyết tin báo  và ra quyết định khởi tố vụ án, CQCSĐT không ra thông báo về việc giải quyết và không gửi cho VKS.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã tổng hợp kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng CQCSĐT Công an huyện Vạn Ninh khắc phục vi phạm./.

Anh Tài

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập