Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội, Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021; Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân tỉnh Khánh Hòa và Chương trình công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự năm 2024 của Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp cùng Ngành Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
Ảnh: toàn cảnh phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Ngày 14/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm kết hợp với truyền hình trực tuyến, kết nối đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk, Gia Lai, Kom Tum, thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các Tòa án cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa bằng phần mềm Vmeet đối với vụ án Trần Phong, Lê Tấn Lộc bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự;

Đến dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1, Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Tại phiên tòa Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án đã thực hiện đúng quy tắc về chuẩn mực ứng xử, tác phong, thái độ và các thao tác nghiệp vụ của Ngành, chủ động ghi chép đầy đủ diễn biến phiên tòa, chuẩn tốt nội dung đề cương kế hoạch xét hỏi, ý kiến phát biểu luận tội, đề nghị giải quyết vụ án có căn cứ, đúng pháp luật; tham gia tranh tụng, đối đáp đầy đủ các ý kiến của Luật sư và người tham gia tố tụng khác, bảo vệ quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng, đảm bảo việc xét xử vụ án khách quan, toàn diện đầy đủ, đúng trình tự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qua đó, thể hiện được vai trò, trách nhiệm, hình ảnh, vị thế của Kiểm sát viên nói riêng và ngành Kiểm sát Khánh Hòa nói chung khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế nghiệp vụ của Ngành.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp để tiến hành rút kinh nghiệm nhất là những kỹ năng kiểm sát xét xử trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

Phòng 1 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập