Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỐNG KÊ TRONG THỜI GIAN TỚI

Qua thực tiễn thực hiện công tác thống kê trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy nhìn chung các đơn vị đã tổng hợp, truyền và gửi số liệu về Viện kiểm sát tỉnh theo quy định. Ngoài một số đơn vị thực hiện tốt công tác thống kê, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị vi phạm các lỗi thường gặp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thấy cần thông báo các đơn vị để kịp thời khắc phục và thực hiện tốt công tác thống kê trong thời gian tới như sau:

1. Vi phạm về lỗi logic và thời hạn gửi

Một số đơn vị chưa kiểm tra hết lỗi logic khi truyền về Viện kiểm sát tỉnh; một số đơn vị gửi báo cáo thống kê không đúng thời hạn yêu cầu.

2. Một số lỗi cụ thể

- Về chỉ tiêu kiến nghị: các kiến nghị của các đơn vị thường được các cơ quan chấp nhận nhưng lại thống kê vào dòng không chấp nhận hoặc thống kê cả vào dòng chấp nhận và không chấp nhận đối với kiến nghị đó.

- Không phân tổ các chỉ tiêu theo biểu mẫu đưa ra.

- Thường thống kê sai số tạm đình chỉ đến cuối kỳ; số liệu còn tồn lại cuối kỳ chuyển sang số cũ của kỳ sau.

- Chưa nghiên cứu kỹ các hướng dẫn thống kê trong các thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát tỉnh dẫn đến việc kiểm tra đối chiếu mối tương quan giữa các biểu không được thực hiện.

- Khi thực hiện phụ lục, một số chỉ tiêu đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác.

            3. Những vấn đề cần lưu ý về công tác thống kê trong thời gian tới

- Khi thực hiện biểu thống kê, đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các hướng dẫn thực hiện thống kê trong các thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Kiểm tra logic của các biểu trước khi truyền về Viện kiểm sát tỉnh, đặc biệt là số liệu tổng các cột, dòng, các chỉ tiêu đã phân tổ; sao lưu đầy đủ các biểu thống kê gửi về Viện kiểm sát tỉnh (kể cả biểu không có số liệu thống kê).

- Khi thực hiện phụ lục kèm theo kỳ báo cáo Quốc Hội (hoặc kỳ thống kê 6 tháng hoặc thống kê năm) cần lưu ý đối chiếu giữa số liệu trong các biểu với các chỉ tiêu trong phụ lục để tránh điền nhầm chỉ tiêu hoặc chỉ tiêu có số liệu nhưng không thống kê vào phụ lục.

- Trường hợp số bản kiến nghị, kháng nghị ban hành từ thống kê trước đến kỳ thống kê này mới phát sinh số được chấp nhận hoặc không được chấp nhận thì các đơn vị chỉ thống kê vào dòng số bản kiến nghị, kháng nghị được chấp nhận hoặc không được chấp nhận, không thống lại số bản kiến nghị, kháng nghị đã ban hành.

- Cần lưu ý số tạm đình chỉ còn lại cuối kỳ, số cũ kỳ trước chuyển sang kỳ mới để việc thống kê được chính xác.
- Đối với kỳ thống kê 6 tháng, 12 tháng, các báo cáo phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng tại các kỳ họp Quốc Hội, các đơn vị cần kiểm tra số tồn, số tạm đình chỉ cuối kỳ của các biểu của tháng và kỳ báo cáo 6 tháng, 12 tháng, báo cáo Quốc Hội tương ứng phải khớp nhau. Đồng thời kiểm tra kỹ các chỉ tiêu như:

+ Số người Viện kiểm sát quyết định phê chuẩn lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp sau đó trả tự do do không có căn cứ pháp luật (dòng 74 biểu số 02);

+ Số người Viện kiểm sát phê chuẩn gia hạn tạm giữ, sau đó trả tự do vị không phạm tội (dòng 78 biểu số 02);

+ Tổng số vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong kỳ thống kê; Số vụ án tòa án tra hồ sơ trên hai lần.

+  Số vụ án Viện kiểm sát rút kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm, số bị cáo Viện kiểm sát rút kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm; Số vụ án, bị cáo Viện kiểm sát kháng nghị Tòa án phúc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị.

+ Số bị can Cơ quan điều tra đỉnh chỉ không tội (trừ trường hợp bị can bị bệnh tâm thần).

+ Số bị can đình chỉ do hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm, Số bị can Viện kiểm sát đình chỉ không tội, Số bị cáo Tòa án các cấp tuyên không phạm tội (trừ trường hợp bị can, bị cáo bị bệnh tâm thần).

+ Đối với số liệu thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: các đơn vị phải đối chiếu số liệu với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp để tránh tình trạng chênh lệch số liệu.

    Trên đây là một số lỗi thống kê các đơn vị thường mắc phải và một số vấn đề cần lưu ý để các đơn vị thực hiện công tác thống kê được chính xác, hạn chế sai sót, góp phần cho công tác thống kê của ngành kiểm sát Khánh Hòa được đảm bảo và đạt hiệu quả tốt nhất.

Thái Bình

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập