Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 04 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP SỐ 01/2019/QCPH NGÀY 12/6/2019 GIỮA VIỆN KIỂM SÁT VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG HOẠT ĐỘNG TRUY TỐ VÀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Được sự thống nhất giữa hai ngành, chiều ngày 11/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã chủ trì, phối hợp cùng Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang sơ kết 04 năm thực hiện quy chế số phối hợp số 01/2019/QCPH ngày 12/6/2019 giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự. Tham dự Hội nghị có đồng chí Viện trưởng Bùi Duy Cường, đồng chí Chánh án Võ Quốc Tuấn cùng các đồng chí Chánh Tòa, Phó Chánh Tòa, Thẩm phán, Kiểm sát viên được phân công công tác xét xử án hình sự Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

VKSND TP NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 04 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP SỐ 01/2019/QCPH NGÀY 12/6/2019 GIỮA VIỆN KIỂM SÁT VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG HOẠT ĐỘNG TRUY TỐ VÀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Viện trưởng đã thay mặt đơn vị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện quy chế số phối hợp số 01/2019/QCPH ngày 12/6/2019 giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự và Dự thảo Quy chế phối hợp mới.

Qua 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2019/QCPH ngày 12/6/2019, hai ngành đã đạt được một số kết quả quan trọng như đã phối hợp tổ chức 34 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tổ chức 10 phiên tòa trực tuyến theo đúng quy định tại Thông tư 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021, tổ chức 13 cuộc họp liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra quan điểm giải quyết đối với những vụ án phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, Hội nghị còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp giữa hai ngành, từ đó, đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, các đồng chí tham gia Hội nghị đã tích cực, sôi nổi góp ý các nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo quá trình phối hợp giữa hai ngành ngày càng thuận lợi, nhịp nhàng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập