Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về xét xử án Hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hướng dẫn số 18/HD-VKSTC-V12 của Vụ 12 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và phá sản năm 2014; trong đó đề nghị Viện kiểm sát các cấp tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Vừa qua, trong thời gian 02 ngày 16 và 19 tháng 5 năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án cùng cấp lựa chọn vụ án hành chính phúc thẩm về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất” giữa:

Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Bích Liễu (Tổ dân phố Xóm Cồn, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh).

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh (Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh); ủy quyền cho ông Nguyễn Chính – Chánh thanh tra thành phố Cam Ranh.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Văn Láng (Tổ dân phố Xóm Cồn, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh).

để tổ chức phiên tòa.

Do vụ án đã bị hủy 02 lần, vì vậy, Lãnh đạo Viện đã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác chuẩn bị tổ chức phiên tòa, nhất là việc ban hành văn bản phối hợp với Tòa án; giao cho đồng chí Kiểm sát viên là trưởng phòng 12 trực tiếp nghiên cứu, kiểm sát hồ sơ, dự kiến tình huống, chuẩn bị bài phát biểu, đề xuất đường lối giải quyết vụ án và tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát đầy đủ việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thảm phán, Hồi đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng.

Nhìn chung, Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm đã thể hiện được bản lỉnh nghiệp vụ trong suốt quá trình xét xử như: tham gia hỏi đương sự, những người tham gia tố tụng và tranh luận tại phiên tòa. Nội dung phát biểu của Kiểm sát viên bảo đảm theo quy định. Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đề xuất đường lối giải quyết vụ án được Tòa án chấp nhận.

Sau phiên tòa, Lãnh đạo Viện sẽ chủ trì cuộc họp trao đổi rút kinh nghiệm để từng cán bộ, Kiểm sát viên tham dự phiên tòa phát biểu nhận xét, đánh giá về kỹ năng ứng xử của Kiểm sát viên để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tự học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Thanh Thủy

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập