Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU VỤ ÁN CỤ THỂ”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát năm 2023; Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Vụ 10 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023 và Kế hoạch tổ chức chuyên đề theo Chương trình công tác năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Kỹ năng nghiên cứu và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án kinh doanh thương mại từ việc nghiên cứu vụ án cụ thể”.

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU VỤ ÁN CỤ THỂ”
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 10; Lãnh đạo Viện phụ trách và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trực tiếp làm công tác kiểm sát, giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của 08 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố (tổng số 35 đồng chí).

Mở đầu Hội thảo, đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát biểu khai mạc Hội thảo. Tiếp theo đó, Hội thảo được đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Đào Thị Ngọc Thuận - Lãnh đạo Phòng 10 trình chiếu các tài liệu từ 01 hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại đã được lựa chọn theo các tiêu chí đảm bảo cho công tác rút kinh nghiệm để Kiểm sát viên 02 cấp cùng nghiên cứu để đưa ra nhận xét, đánh giá các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án. Các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham gia Hội thảo cùng nhau thảo luận về các nội dung Kiểm sát viên đã nhận xét, đánh giá và quan điểm giải quyết vụ án. Sau cùng, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ nhận xét đối với các phát biểu của Kiểm sát viên và phân tích tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và xác định hướng giải quyết vụ án, đồng thời rút kinh nghiệm đối với từng nhận xét, đánh giá và quan điểm giải quyết của nhóm Kiểm sát viên phát biểu.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Đình Hồng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng 10 đã có sự chuẩn bị chu đáo và tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức Hội thảo đúng thời gian và tiến độ đề ra. Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá, phân tích và rút kinh nghiệm kịp thời các dạng vi phạm, thiếu sót phổ biến trong công tác kiểm sát, giải quyết án kinh doanh thương mại; đồng thời, giúp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các đơn vị có cơ hội trao đổi, chia sẻ các kỹ năng nghiệp vụ, quan điểm giải quyết vụ án kinh doanh thương mại cụ thể. Qua đó, giúp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát, nắm vững hơn nữa các quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng loại án này bị hủy, sửa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng còn quán triệt và chỉ đạo đến toàn thể Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Ngành; Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng khâu công tác này của Viện kiểm sát cấp mình; công chức, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ cần chủ động nghiên cứu, học tập và đúc kết kinh nghiệm cho việc giải quyết những vụ án có tính chất tương tự trong thời gian tới.

Đăng Khoa

Liên kết website

Thông kê truy cập