Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

VKSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành Phúc tra việc thực hiện Kết luận Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 ngày 02/02/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trong 03 ngày, từ ngày 24/02/2021 đến 26/02/2021, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành Phúc tra việc thực hiện Kết luận Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính số 03/KL-VKS-P8 ngày 28/5/2020 đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa.

VKSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành Phúc tra việc thực hiện Kết luận Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa
Đ/c Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua Kết luận phúc tra

Qua phúc tra
12 dạng vi phạm/61 hồ sơ và việc giao, nhận vật chứng; Quản lý, xử lý tài sản trước và sau khi nhận Bản án được thi hành của Tòa án nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa khắc phục được các vi phạm đã nêu với 58 hồ sơ, còn 03 hồ sơ chưa khắc phục về việc chưa tổ chức cưỡng chế đối với người phải thi hành án có tài sản. Chấp hành viên được phân công tiến hành khắc phục các tồn tại, vi phạm còn chậm, nhiều vi phạm đến gần thời điểm phúc tra tháng 01/2021 mới tác nghiệp, Chấp hành viên thực hiện yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai đối với quyền sử dụng đất là tài sản của người phải thi hành từ tháng 9/2020 nhưng đến nay Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa chi nhánh Ninh Hòa chưa cung cấp kết quả.

Thông qua Kết luận phúc tra, ông Trần Đình Hồng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa kết luận: Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm đối với những vụ việc chậm tác nghiệp, khắc phục vi phạm, đồng thời yêu cầu Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa rà soát những vụ, việc chưa có kết quả cung cấp thông tin dữ liệu đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa chi nhánh Ninh Hòa, để có ý kiến với Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa – Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Giao cho VKSND thị xã Ninh Hòa tiếp tục kiểm sát đối với những hồ sơ vi phạm chưa khắc phục và báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập