Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn trong lĩnh vực hình sự

Ngày 22/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến hai cấp tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Hào- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị tập huấn giúp Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát tỉnh Khánh Hòa quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tư, Quy chế trong và ngoài ngành mới ban hành nhằm thực hiện tốt các đạo luật về tư pháp mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Đồng thời chỉ rõ những tồn tại trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các đạo luật về tư pháp và các văn bản liên quan để có hướng tháo gỡ.

Viện kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn trong lĩnh vực hình sự
Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị tạp huấn, các đại biểu được quán triệt 11 văn bản gồm:

- Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc “Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ Luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện”;
- 04 thông tư, gồm: Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch số 02/2017 ngày 22/12/2017 về Trả hồ sơ điều tra bổ sung; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP về “Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc đến việc bào chữa”; Thông tư số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước hạn có điều kiện;

- 05 quy chế của ngành, gồm: Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố án hình sự Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giam định Ban hành kèm theo Quyết định số số 170/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 22/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự Ban hành kèm theo Quyết định số số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Các đại biểu tham dự hội nghị còn được quán triệt, giới thiệu một số quy định mới liên quan đến công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; một số giải pháp nâng cao công tác tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên; rút kinh nghiệm đối với  các vụ án hình sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do có lỗi của Viện kiểm sát; các vụ án hình sự sơ thẩm bị Viện kiểm sát cấp cao kháng nghị hủy án điều tra, truy tố, xét xử lại do có lỗi của Viện kiểm sát; Rút kinh nghiệm trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các vụ án trả điều tra bổ sung và án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu những khó khăn, vướng mắc và được lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải đáp.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc thường xuyên tổ chức cho công chức nghiên cứu, học tập các văn bản được trình bày tại hội nghị; tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới để nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch công tác năm 2018 số 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

T.Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập