Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ “THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ”

Thực hiện Chị thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 10/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chương trình công tác năm 2023 của Phòng 1.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ “THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ”
Đ/c Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị

Sáng ngày 30/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Chuyên đề: 
“Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”. Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các đồng chí Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên của Phòng 1; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 7; Chánh thanh tra – khiếu tố, Phó Chánh thanh tra - khiếu tố; Chánh Văn phòng. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Cam Ranh, huyện Diên Khánh và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang làm công tác hình sự. Tại điểm cầu Viện kiểm sát các huyện, thị xã có tập thể Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Quang Trung – Phó Trưởng phòng 1 báo cáo chuyên đề và giải đáp các câu hỏi khó khăn vướng mắc của các đơn vị; 03 tham luận của lãnh đạo các đơn vị Nha Trang, Cam Ranh và Diên Khánh và một số ý kiến trao đổi của Viện trưởng các đơn vị; Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm, kỹ năng, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương./.

Thành Luân

Liên kết website

Thông kê truy cập