Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-VKS và Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 14/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn, phối hợp cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/02/2023).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn
Ảnh: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn

Qua trực tiếp kiểm sát 24 hồ sơ thi hành án, gồm 06 hồ sơ về việc chưa có điều kiện (trong đó 01 hồ sơ đã chuyển theo dõi riêng) và 18 hồ sơ có điều kiện; Đối chiếu, kiểm tra Sổ sách, tài liệu về thi hành án dân sự được Thủ trưởng, Kế toán, Thủ quỹ đơn vị cung cấp Báo cáo tài chính, hệ thống Sổ kế toán (Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết...) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính và Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, Sổ cấp biên lai, các Cuốn biên lai được trả lại cho Kế toán lưu, Báo cáo nghiệp vụ thi hành án và hồ sơ thi hành án của các Chấp hành viên. Đoàn nhận thấy 11 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 45,8%) còn tồn tại các dạng vi phạm, thiếu sót cần khắc phục như: Chưa thông báo hợp lệ Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho người phải thi hành án và không có kết quả xác minh của người phải thi hành án, đã đưa vào sổ theo dõi riêng (01 hồ sơ); Vi phạm về xác định án chưa có điều kiện thi hành án chưa đảm bảo theo quy định (02 hồ sơ); Không áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo Điều 46 Luật THADS (05 hồ sơ); Tài sản của người phải thi hành án đang tranh chấp tại Tòa án, nhưng Chấp hành viên không tiến hành xác minh để xử lý theo quy định (03 hồ sơ); Chậm nộp tiền tạm ứng án phí vào tại khoản tạm gửi ngân sách Nhà nước theo Khoản 4 Điều 19 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016.

Thông qua nội dung Kết luận kiểm sát trực tiếp, ông Chi cục trưởng - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đã tiếp thu những vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã nêu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 19/KL-VKS ngày 24/3/2023, Kiến nghị ông Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn tổ chức chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục, giải quyết dứt điểm các vi phạm, tiến hành thủ tục thi hành án theo đúng quy định pháp luật./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập