Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khành Hòa (Phòng 1) thông báo rút kinh nghiệm về việc kiểm sát Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSNDTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 1) về việc kiểm tra, đánh giá công tác kiểm sát các Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 1) đã thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can căn cứ vào các quy định tại các Bộ luật Hình sự đã hết hiệu lực thi hành. Sau đó, bị can bỏ trốn và bị truy nã. Đến nay, bị can bị bắt truy nã. Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can. Tại thời điểm hiện tại, hành vi của bị can không được quy định là tội phạm theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì Cơ quan tiến hành tố tụng không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can mà phải đỉnh chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can theo quy định tại Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 1 Điều 29 Bộ luật Hình sự[1]. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021[2] để làm căn cứ đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can là không đúng quy định của pháp luật nhưng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không phát hiện vi phạm mà vẫn ban hành văn bản đồng ý với việc đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can.

Thứ hai, việc vi phạm Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2028 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự (sau đây viết tắt là Hướng dẫn 33). Khi tiến hành kiểm sát Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện không báo cáo, gửi tài liệu cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để tiến hành kiểm tra, đánh giá kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót là vi phạm Hướng dẫn 33.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm sát chặt chẽ các căn cứ, quy định của pháp luật về đình chỉ điều tra và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 33 về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Phòng 1 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập