Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh

Thực hiện quyết định số 119/VKS-QĐ ngày 11/4/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh. Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh do đồng chí Giáp Nguyễn Quang Liêm – Phó viện trưởng, trưởng đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và Phúc tra việc thực hiện kết luận số 147 ngày 31/5/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/4/2023 đến 31/3/2024).

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh công bố dự thảo  Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Vạn Ninh Ảnh Đoàn kiểm sát công bố kết luận trực tiếp kiểm sát
Ngày 28/5/2024, Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh, đồng chí Giáp  Nguyễn Quang Liêm – Phó viện trưởng – Trưởng đoàn thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát  ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, qua phúc  tra việc thực hiện kết luận và trực tiếp kiểm sát 102 hồ sơ thi hành án, đối chiếu với các  quy định của pháp luật thì thấy có một số dạng vi phạm được phát hiện, cụ thể: 02 hồ sơ  Chấp hành viên chưa khắc phục vi phạm theo kết luận số 147 ngày 31/5/2023, 30 hồ sơ  vi phạm về thông báo thi hành án, 09 hồ sơ vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án,…. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án giải trình và tiếp thu những yêu cầu, kiến nghị của Đoàn kiểm sát để tổ chức, đồng thời chỉ đạo Chấp hành viên, công chức Chi cục Thi hành án phải có biện pháp khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong thời  gian tới nhằm đảm bảo công tác thi hành dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiến Huynh - VKSND huyện Vạn Ninh

Liên kết website

Thông kê truy cập